TV& VIDEO

nhà trai

Tục Kéo vợ - Nét đẹp truyền thống của người H’Mông

Tục Kéo vợ - Nét đẹp truyền thống của người H’Mông

 Tục kéo vợ hay bắt vợ của người H’Mông là truyền thống có từ lâu đời và mang bản sắc rất riêng tại Lào Cai.