TV& VIDEO

nhà Trần

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều

Tối 13/9, tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho Khu di tích lịch sử nhà Trần.