TV& VIDEO

nhà tranh

Lời ước nguyện rơi nước mắt của cụ bà 87 tuổi

Lời ước nguyện rơi nước mắt của cụ bà 87 tuổi

 Không nhà cửa, không ruộng đất, không con cháu, không nơi nương tựa và hiện giờ khi tuổi cao, sức yếu phải nằm liệt một chỗ nhưng hằng ngày vẫn phải sống côi cút một mình trong ngôi nhà lụp xụp của một người bà con.