TV& VIDEO

nhà trên kênh rạch

Thực hiện chương trình di dời nhà trên kênh cần sự đồng thuận cao

Thực hiện chương trình di dời nhà trên kênh cần sự đồng thuận cao

VTV.vn - Để thành công trong việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, chủ trương này cần nhận được sự đồng thuận từ nhiều phía.