TV& VIDEO

nhà triết học

Sách hay: “Alain nói về hạnh phúc”

Sách hay: “Alain nói về hạnh phúc”

“Alain nói về hạnh phúc” là một ấn phẩm độc đáo ở chỗ dù mang nội dung triết học thuần túy nhưng cách viết và kể chuyện lại mang đầy chất văn học. Bởi thế có thể gọi đây là cuốn sách “triết - văn” đặc sắc mang đầy chất đời và hơi thở cuộc sống mà không phải là những lý luận khô khan, khó tiếp cận.