nhà trưng bày

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh... 25 năm không hề có nhà trưng bày

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh... 25 năm không hề có nhà trưng bày

VTV.vn - 25 năm nay, bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh không hề có nhà trưng bày. Các hiện vật xuống cấp cùng thời gian.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive