TV& VIDEO

nhà trưng bày

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh... 25 năm không hề có nhà trưng bày

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh... 25 năm không hề có nhà trưng bày

VTV.vn - 25 năm nay, bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh không hề có nhà trưng bày. Các hiện vật xuống cấp cùng thời gian.