TV& VIDEO

nhà tư tưởng

20h05, VTV1: PTL Nhà yêu nước Phan Bội Châu

20h05, VTV1: PTL Nhà yêu nước Phan Bội Châu

 Tập 1 bộ phim tài liệu Nhà yêu nước Phan Bội Châu sẽ được phát sóng vào 20h05 hôm nay (4/9) trên VTV1.