Nhà xe thông minh giảm thiểu kẹt xe

Giao diện thử nghiệm VTVLive