TV& VIDEO

nhạc điệu

"Trống cơm" Nga sắp đến Việt Nam

"Trống cơm" Nga sắp đến Việt Nam

 Một nhóm múa tại Nga có tên Huyền diệu với 12 thành viên trẻ trung và tài năng sắp tới Việt Nam, mang theo bài múa Trống cơm truyền thống của người Việt.