TV& VIDEO

Lã Thanh Huyền

Đây sẽ là cặp đôi hoàn hảo của Zippo, Mù tạt và Em?

Đây sẽ là cặp đôi hoàn hảo của Zippo, Mù tạt và Em?

VTV.vn - Hoài xù (Minh Hương) và Duy thối (Trọng Nhân) có thể sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo của Zippo, Mù tạt và Em.