TV& VIDEO

nhạc sến

Đàm Vĩnh Hưng: Trong người ai cũng có một “cục sến”

Đàm Vĩnh Hưng: Trong người ai cũng có một “cục sến”

“Trong con người ai cũng có một cục sến, to hay nhỏ là tùy mỗi người thôi” – Đàm Vĩnh Hưng khẳng định với người dẫn chương trình Trác Thúy Miêu trong Chuyện đêm muộn.