TV& VIDEO

nhạc sỹ anh quân

“Thị trường âm nhạc sẽ nằm trong tay những nhà sản xuất"

“Thị trường âm nhạc sẽ nằm trong tay những nhà sản xuất"

“Trong tương lai gần, thị trường âm nhạc sẽ nằm trong tay những nhà sản xuất âm nhạc, chứ không phải nằm trong tay nghệ sỹ biểu diễn", nhạc sỹ Anh Quân chia sẻ.