TV& VIDEO

Nhạc viện Hà Nội

Nghệ sĩ Bá Nha với con đường riêng gìn giữ âm nhạc dân tộc

Nghệ sĩ Bá Nha với con đường riêng gìn giữ âm nhạc dân tộc

VTV.vn - Nghệ sĩ Bá Nha - một nghệ sĩ đa tài - có tâm sự rằng điều anh muốn chia sẻ với khán giả nhất đó chính là về tâm nguyện gìn giữ và phát triển âm nhạc dân tộc.