TV& VIDEO

nhạc vũ kịch

Thay áo mới cho nghệ thuật Hàn lâm

Thay áo mới cho nghệ thuật Hàn lâm

Hàng loạt những chương trình nghệ thuật hàn lâm, kinh điển được thể hiện nhẹ nhàng, trẻ trung, nhiều màu sắc hơn trong thời gian qua đã cho thấy quyết tâm thay áo mới cho loại  hình nghệ thuật bác học này.