TV& VIDEO

nhái

Hàng rong chèo kéo khách Tây ở Sài Gòn

Hàng rong chèo kéo khách Tây ở Sài Gòn

 Chặn đường, níu kéo, đeo bám mời chào mua hàng ở khắp mọi nơi là thực trạng du khách nước ngoài gặp phải tại TP HCM nhiều năm qua.