TV& VIDEO

nhẩm tính

Giúp việc trả lại 100.000 USD cho chủ nhà

Giúp việc trả lại 100.000 USD cho chủ nhà

Một người lao công ở Mỹ phát hiện ra hộp trái phiếu trị giá 100.000 USD và trả lại cho chủ nhà để rồi được tặng lại gần 200.000 USD.