TV& VIDEO

nhận biết

Chơi game có ảnh hưởng đến tâm sinh lý?

Chơi game có ảnh hưởng đến tâm sinh lý?

Trong mùa hè này, tình trạng các em thiếu nhi ở nhà thường xuyên chơi game trên các thiết bị điện tử hiện đại, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và phát triển tâm sinh lý ở lứa tuổi này.