TV& VIDEO

nhân chủng học

Lần đầu tiên xây dựng thành công hệ gene người Việt

Lần đầu tiên xây dựng thành công hệ gene người Việt

Thông tin đặc biệt này đã được Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố ngày 16/1. Đây là kết quả nghiên cứu bước đầu sau gần 2 năm triển khai của nhóm nghiên cứu.