TV& VIDEO

nhân công giá rẻ

Việt Nam đang mất dần mất lợi thế về nhân công giá rẻ

Việt Nam đang mất dần mất lợi thế về nhân công giá rẻ

VTV.vn - Tốc độ tăng lương bình quân khá cao nhưng năng suất lao động lại thấp hơn so với các nước trong khu vực, được coi là nguyên nhân của tình trạng này.