nhân công giá rẻ

Thu hút FDI: Cần chuyển từ thụ động sang chủ động

Thu hút FDI: Cần chuyển từ thụ động sang chủ động

VTV.vn - Việt Nam cần thay đổi cách thức tổ chức thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thụ động sang chủ động, có mục tiêu và chiến lược bài bản, chủ động tiếp cận nhà đầu tư.