TV& VIDEO

Nhân dân kỳ vọng

Nhân dân kỳ vọng sẽ lựa chọn được người xứng đáng đứng đầu cơ quan Nhà nước

Nhân dân kỳ vọng sẽ lựa chọn được người xứng đáng đứng đầu cơ quan Nhà nước

VTV.vn - Nhân dân cả nước kỳ vọng, Ban Chấp hành Trung ương sẽ lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng nhất vào vị trị người đứng đầu các cơ quan Nhà nước.