TV& VIDEO

nhận diện cử chỉ

Học sinh lớp 12 chế tạo xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu cho người khuyết tật

Học sinh lớp 12 chế tạo xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu cho người khuyết tật

VTV.vn - Với mong muốn giúp những người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển, 2 học sinh đến từ tỉnh Bắc Ninh đã có sáng kiến chế tạo xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu.