TV& VIDEO

nhắn nhủ

Chiêu đối phó khi chồng gặp tình cũ

Chiêu đối phó khi chồng gặp tình cũ

 Người ta thường nói “Tình cũ không rủ cũng tới”. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm hiện tại ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào cách cư xử của người trong cuộc.