nhân rộng mô hình

Nhân rộng mô hình trường học thích ứng với thiên tai

Nhân rộng mô hình trường học thích ứng với thiên tai

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục.