TV& VIDEO

nhân rộng mô hình

Sâm Ba kích tím - “bảo bối” của đồng bào Cơ Tu

Sâm Ba kích tím - “bảo bối” của đồng bào Cơ Tu

VTV.vn - Mô hình trồng sâm Ba kích tím của đồng bào Cơ Tu ở huyện biên giới Tây Giang, Quảng Nam đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập kinh tế cao.