TV& VIDEO

nhân sinh quan

“Chuyện Pape và Popo sống chậm” – Nhẹ nhàng, triết lý

“Chuyện Pape và Popo sống chậm” – Nhẹ nhàng, triết lý

VTV.vn - Sống chậm, tận hưởng cả chiều sâu và bề rộng của cuộc đời. Đó là toàn bộ triết lý cuộc sống được gửi gắm trọn vẹn trong cuốn sách “Chuyện Pape và Popo sống chậm”.