TV& VIDEO

nhân sinh

Vũ Cát Tường: “Cơ hội không đợi tuổi, thành công không đợi người chần chừ”

Vũ Cát Tường: “Cơ hội không đợi tuổi, thành công không đợi người chần chừ”

Mặc dù bước chân vào showbiz khi đang là sinh viên nhưng Vũ Cát Tường cho biết cám dỗ sẽ giúp cô trưởng thành hơn bởi cơ hội không đợi tuổi và thành công không đợi người chần chừ.