TV& VIDEO

nhân sự Bộ chính trị

Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VTV.vn - Hôm nay (15/12), Hội nghị Trung ương lần thứ 13 bước sang ngày làm việc thứ 2.