TV& VIDEO

nhân sự chủ chốt

Mặt trận Tổ quốc kiện toàn nhân sự chủ chốt

Mặt trận Tổ quốc kiện toàn nhân sự chủ chốt

VTV.vn - Ngày 6/1, Hội nghị lần thứ tám Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.