TV& VIDEO

Nhân sự Đại hội Đảng

Nhân dân kì vọng Đại hội sáng suốt và có trách nhiệm khi bầu BCH Trung ương

Nhân dân kì vọng Đại hội sáng suốt và có trách nhiệm khi bầu BCH Trung ương

VTV.vn - Người dân mong muốn, Đại hội Đảng XII sẽ sáng suốt bầu ra các Ủy viên Trung ương khóa XII có đức, có tài.