TV& VIDEO

nhân vật quan trọng

7 nhân vật quan trọng rời chính quyền Tổng thống Trump

7 nhân vật quan trọng rời chính quyền Tổng thống Trump

VTV.vn - Đã có 7 nhân vật quan trọng bị sa thải kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.