TV& VIDEO

nhân viên hợp đồng

Hải Phòng tăng cường truy quét tệ nạn mại dâm

Hải Phòng tăng cường truy quét tệ nạn mại dâm

 Để thực hiện công tác đấu tranh tệ nạn mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng), gần đây, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều đợt truy quét.