TV& VIDEO

nhân viên y tế nhận phong bì

Bệnh viện K mời công an vào cuộc vụ clip nhân viên y tế nhận phong bì

Bệnh viện K mời công an vào cuộc vụ clip nhân viên y tế nhận phong bì

VTV.vn - Ngày 6/6, đại diện Bệnh viện K đã mời cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ clip nhân viên y tế Bệnh viện K Trung ương nhận một xấp phong bì được phản ánh trên mạng xã hội.