TV& VIDEO

nhạo báng

Anh ấy nói yêu tôi nhưng...

Anh ấy nói yêu tôi nhưng...

Tại sao bạn lại không cảm nhận được tình yêu qua cách đối xử của anh ấy mặc dù lời nói hoàn toàn ngược lại? Vậy khi lời nói không đi đôi với hành động thì tình yêu có tồn tại?