TV& VIDEO

nhập hồn

Vietnam Idol: Top 8 chia sẻ cảm xúc sau Gala 3

Vietnam Idol: Top 8 chia sẻ cảm xúc sau Gala 3

Có thể nói, Gala 3 của Vietnam Idol 2013 là một đêm thi đáng nhớ nhất khi cả 8 gương mặt xuất sắc nhất chương trình có cơ hội cống hiến những phần trình diễn, những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc đến khán giả.