TV& VIDEO

nhập khẩu cá da trơn

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hủy bỏ giám sát cá da trơn

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hủy bỏ giám sát cá da trơn

VTV.vn - Với 55 phiếu thuận, 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết hủy bỏ chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã công bố cuối năm 2015.