TV& VIDEO

nhập khẩu gà Trung Quốc

Quản lý Nhà nước cần thực sự hiệu quả nếu nhập khẩu gà Trung Quốc

Quản lý Nhà nước cần thực sự hiệu quả nếu nhập khẩu gà Trung Quốc

VTV.vn - Theo các chuyên gia, quản lý Nhà nước phải thực sự có hiệu quả khi có chủ trương nhập khẩu chính ngạch gà Trung Quốc.