TV& VIDEO

nhập khẩu quần áo

Việt Nam đứng đầu về nhập khẩu quần áo từ Hàn Quốc năm 2015

Việt Nam đứng đầu về nhập khẩu quần áo từ Hàn Quốc năm 2015

VTV.vn - Việt Nam đang là nước đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu quần áo của Hàn Quốc với trị giá 382 triệu USD vào năm 2015.