TV& VIDEO

nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Cho phép nhập khẩu thiết bị công nghệ đã qua sử dụng dưới 10 năm

Cho phép nhập khẩu thiết bị công nghệ đã qua sử dụng dưới 10 năm

VTV.vn - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quy định cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ đã qua sử dụng dưới 10 năm.