TV& VIDEO

nhập khẩu thiết bị y tế

TP.HCM sẽ đầu tư 900 triệu USD nâng cấp thiết bị y tế

TP.HCM sẽ đầu tư 900 triệu USD nâng cấp thiết bị y tế

VTV.vn - Dự kiến, TP.HCM sẽ đầu tư 900 triệu USD để nâng cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện trong 3 năm tới.