TV& VIDEO

nhập khẩu thiết bị

Thị trường thiết bị điện Việt Nam: Mảnh đất màu mỡ

Thị trường thiết bị điện Việt Nam: Mảnh đất màu mỡ

Theo đánh giá của Panasonic, thị trường thiết bị điện của Việt Nam có tiềm năng rất lớn và là mảnh đất màu mỡ cho không ít các doanh nghiệp nước ngoài.