TV& VIDEO

nhập lại

Apple bồi thường cho những tài khoản "con dại cái mang"

Apple bồi thường cho những tài khoản "con dại cái mang"

 Apple vừa chính thức thông báo qua email về việc sẽ bồi thường cho những người dùng iTunes bị con nhỏ tiêu tốn trái phép tiền của họ vào việc mua ứng dụng trên AppStores.