TV& VIDEO

nhập môn

Nguyễn Thị Lụa trước những thách thức trong năm 2014

Nguyễn Thị Lụa trước những thách thức trong năm 2014

Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng đô vật Nguyễn Thị Lụa đã đạt được rất nhiều những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên trong 2014 này, Lụa vẫn xác định cho mình những mục tiêu ở tầm cao mới.