nhập viện cấp cứu

Hà Tĩnh: Ăn nộm sứa, 10 người nhập viện cấp cứu

Hà Tĩnh: Ăn nộm sứa, 10 người nhập viện cấp cứu

VTV.vn - Cả 10 trường hợp này đều đã mua nộm nuốt (một loại sứa nhỏ) tại chợ Eo (Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về ăn.