TV& VIDEO

Nhật Bản - Hàn Quốc

Nhật Bản - Hàn Quốc thảo luận về quan hệ song phương

Nhật Bản - Hàn Quốc thảo luận về quan hệ song phương

Cuộc hội đàm song phương giữa Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Tae-yong và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã diễn ra ngày 02/10, tại Tokyo, Nhật Bản.