TV& VIDEO

Nhật Bản tăng chi ngân sách

Nhật Bản thông qua 852 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2016

Nhật Bản thông qua 852 tỷ USD cho ngân sách tài khóa 2016

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua ngân sách tài khóa 2016 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay là khoảng 852 tỷ USD.