nhặt gỗ trong dòng nước lũ ở Lào Cai

Giao diện thử nghiệm VTVLive