TV& VIDEO

Nhật ký trong tù

Hành trình "Nhật ký trong tù" ra mắt độc giả CH Czech

Hành trình "Nhật ký trong tù" ra mắt độc giả CH Czech

VTV.vn - Hành trình để cuốn "Nhật ký trong tù" ra mắt độc giả Czech kéo dài với thời gian kỷ lục lên tới 50 năm.