TV& VIDEO

nhật nguyệt

Bao Công, Triển Chiêu khác lạ trong "7 kiếm khách và 5 hiệp sĩ"

Bao Công, Triển Chiêu khác lạ trong "7 kiếm khách và 5 hiệp sĩ"

Bao Thanh Thiên không còn xuất hiện với mặt trăng khuyết quen thuộc trên trán là một trong những điểm khác biệt đầu tiên trong "7 kiếm khách và 5 hiệp sĩ".