TV& VIDEO

nhặt nhạnh

Thế giới rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh

Thế giới rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh

Lúc này, không khí đón Giáng sinh đang rộn ràng khắp nơi trên thế giới, từ các thành phố lớn như Moscow cho đến những thị trấn chết của Philippines, nơi vừa trải qua cơn bão lịch sử Haiyan.