TV& VIDEO

nháy mắt

Giả gái để giành lại iPhone

Giả gái để giành lại iPhone

Nadav Nirenberg, một người chơi kèn tromebone trong ban nhạc punk Streetlight Manifesto (Mỹ), đã cố giành lại chiếc iPhone 4 bị đánh cắp của mình bằng cách "cưa cẩm" tên trộm trên website hẹn hò.