TV& VIDEO

nhảy sào

Kỷ lục nhảy sào của huyền thoại Sergei Bubka bị phá vỡ

Kỷ lục nhảy sào của huyền thoại Sergei Bubka bị phá vỡ

Vận động viên người Pháp Renaud Lavillenie đã phá vỡ kỷ lực nhảy sào của huyền thoại Sergei Bubka.